Jak je to s DPH u drahých kovů


Zlato

Investiční zlato, splňující předepsané podmínky, dani z přidané hodnoty nepodléhá. Veškeré investiční mince i slitky nabízené naším e-shopem mají proto sazbu nulovou.Stříbro

U stříbra je situace z hlediska DPH variabilnější. Investiční stříbrné cihly, slitky a některé mince podléhají základní sazbě daně 21%. Pro vybrané mince numismatického zájmu lze však dle harmonizované evropské legislativy aplikovat jak klasické zdanění, tak speciální diferenční režim dle §90 zákona o DPH. Tyto mince jsou v našem e-shopu označeny poznámkou "Zvláštní režim". EU umožňuje odvedení DPH v místě vstupu do Evropské unie. V dalších zemích, v našem případě v ČR (SR), se pak již místní základní sazbou dodaní pouze rozdílová část ceny (marže obchodníka). Vystavený daňový doklad pak žádnou DPH neobsahuje.

Diferenční zdanění je výhodné především pro neplátce DPH, tedy běžného zákazníka, který nekupuje stříbro v rámci podnikání. Umožňuje mu nakupovat za nižší cenu než v případě klasického režimu.

Nemusí být ale výhodný pro plátce daně, nejčastěji právnické osoby, případně živnostníky. Plátcům DPH speciální režim neumožňuje nakupovat bez DPH, resp. odečíst si následně daň. Plátci DPH naopak často preferují nákup v klasickém režimu daně. Umožňuje jim zaplacenou daň si odečíst nebo nakupovat přímo bez DPH. Takový plátce pak investuje do stříbra za reálné náklady bez daně.


V okamžiku, kdy chce plátce stříbro prodat, nabídne ho za cenu včetně DPH. Bude-li protistranou opět plátce, DPH si odečte a nedojde k propadnutí daně. Pokud dojde k prodeji neplátci, ten si daň odečíst nemůže, to ale neznamená navýšení oproti běžné aktuální tržní ceně. Pro plátce je tedy investování či spekulace se stříbrem ve výsledku nezatížená DPH a odpovídá podmínkám investičního zlata.

Pokud je plátce ze zahraničí v rámci EU (např. Slovensko), situace se nemění. Pouze získá zboží již rovnou bez DPH a nemusí čekat s vrácením daně na konec zdaňovacího období, DPH na vstupu i výstupu vyrovná zákazník v rámci svého daňového přiznání. Podobná situace nastane i v případě aplikace přenesení daňové povinnosti, jejíž přesné podmínky stanovuje zákon.

V otázkách uplatnění odpočtů a podobně doporučujeme konkrétní případ konzultovat s daňovým poradcem. Výše uvedené informace berte pouze jako obecné a nezávazné. Společnost SILVERUM s.r.o. nenese odpovědnost za škody způsobené případným odlišným výkladem daňové problematiky v místě a specifických souvislostech.