Kapitola 4 Jak nenaletět při nákupu

Jaká jsou rizika při nákupu investičního stříbra nebo investičního zlata? Na co je třeba si dát pozor a čemu se raději vyhnout? Jak koupit pravé stříbrné mince a zlaté slitky? Jak vypadají padělky zlata a stříbra? Odpovědi přináší tento článek.

Drahé kovy lákaly od nepaměti nepoctivce, kteří hledali způsoby, jak se obohatit na cizí účet. Již ve starověkých sumerských a egyptských soudních záznamech se objevují zprávy o šizení na váze a ryzosti. Římané se potýkali s falešnými mincemi, středověké právo tvrdě trestalo zlehčování mincí okrajováním. Do kovu byly přimíchávány obecné kovy, nejčastěji měď. Tyto nešvary se udržely bohužel dodnes.

Je s podivem, jak hloupé chyby dokáží i chytří lidé dělat, jde-li o investice. Moderní doba přinesla nové metody, kterými nepoctivci lákají od důvěřivých investorů peníze. Na co si tedy dát pozor?

Neznámý prodejce
Prodejce není specializovaným obchodníkem se stříbrem, nemá vybudovaný prověřený systéme dodavatelů. Obchoduje prostřednictvím internetových aukcí, není zapsán v obchodním rejstříku. Velmi často má proto, slušně řečeno, “krátkou životnost”…. Pak nezbude, než se svých práv domáhat soudně, což často nese větší náklady, než byly původní zamýšlená investice. Často se pak zjistí, že pohledávku není z čeho uspokojit.

Prodejce se sídlem (nebo mateřskou firmou) v zahraničí.
Platí to, co bylo uvedeno výše, jenže soudní spor v zahraničí bude ještě zdlouhavější a nákladnější.

Výhodné nabídky
Výhodná nabídka bývá často omezena na určitý velmi malý počet kusů. Prodejce tak zákazníka naláká a očekává, že dále bude zákazník nakupovat z často předražené „běžné“ nabídky. Druhou možností je, že zákazník koupí zboží kradené, neproclené či z podobných nelegálních zdrojů.

Velmi nízká cena v internetové aukci.
Jakákoliv internetová aukce znamená riziko, protože prodávajícím může být kdokoliv. Kupující po obdržení zásilky často zjistí, že obdržel nekvalitní zboží, poškozené apod. U investičních mincí vzniká riziko, že kupující dostane padělek.


Co tedy dělat?

Zde jsou uvedeny praxí prověřené rady, které ochrání Vaši investici:

  • Je třeba, aby Váš dodavatel byl řádně registrován v obchodním rejstříku a také jako plátce DPH.
  • Váš nákup investičního kovu by měl být realizován výhradně u specializované firmy, která má přímého dodavatele produktů z mincovny a z burzy. Zde máte záruku, že nedostanete poškozené zboží nebo dokonce padělky s nižší ryzostí.
  • Je vhodné nakupovat u firmy, která má schopné dealingové oddělení. Vhodným „testem“ kvality firmy je například dotaz, zda je firma schopna zajistit i LGD cihly (London Good Delivery bars) a hlavně zda je vám firma schopna nabídnout aktuální cenu fixovanou až v okamžiku nákupu nákupu na burze nebo u velkododavatele. Pokud tomu tak není, pak firma nemá solidní dealingové oddělení a patrně ani funkční vazbu na burzu či velkoobchodní dodavatele.
  • Zásadně je třeba vyhnout se „extrémně výhodným nabídkám“, neboť nikdo neprodává zboží vědomě se ztrátou.
  • Velkým obloukem je třeba vyhýbat se anonymním internetovým aukcím, kdy nemáte možnost prověřit prodejce. Totéž samozřejmě platí i o pochybných pokoutních prodejích na ulici.JAK SE PADĚLÁ STŘÍBRO?

falešná a pravá Panda vedle sebe Mince se většinou padělají celé. Některé padělky jsou natolik zdařilé, že je dokáže rozeznat pouze zkušený odborník. Stříbrné cihly se falšují nejčastěji navrtáním a vyplněním dutiny olovem. Laik téměř nemá šanci odvrtanou cihlu odhalit. Padělky odhalí ultrazvukový skener nebo zkouška konduktivity. K těmto metodám ale nemá běžný člověk zpravidla přístup.

falešná zlatá mince Není tedy „bezpečnější“ zlato? Pozor, je tomu právě naopak! Při falšování zlatých slitků, cihel i mincí se používají wolframová jádra. Takto "upravené" zlato má ovšem stejnou hmotnost i objem jako originální kus, a je tedy na první pohled neodhalitelné. Riziko koupě padělku u zlata je o to vyšší, že falšování se vyplácí právě kvůli mnohonásobně vyšší ceně zlata. Padělatel tak za stejnou námahu získá mnohem více peněz, pokud se zaměří právě na zlato.

falešný Silver Eagle Hlavní rozdíl v tomto smyslu je ale mezi velkými cihlami. Zatímco padělané zlaté cihly se objevují a to dokonce i v trezorech některých centrálních bank (naposledy v Etiopii), velké (1000 oz) falešné stříbrné cihly se prakticky nikdy neobjevily. Hlavním důvodem je, že 1000 uncové stříbrné cihly se používají v průmyslu a tam by se na jakoukoliv nepravost okamžitě přišlo. Pokud tedy investor kupuje LGD cihly (London Good delivery) a odebírá je od obchodníka, který je odebírá přímo z Comexu, LBMA nebo je kupuje od velkých distributorů v USA (ti dokonce nakupují přímo od průmyslových rafinérů), může si být téměř zcela jist, že stříbro je naprosto čisté.

falešný Silver Eagle Klíčová je právě cena drahého kovu na trhu. K největšímu rozmachu falšování zlata a stříbra došlo naposledy v sedmdesátých letech minulého století, kdy se cena zlata vyšplhala k $850 za trojskou unci a cena stříbra k $50 za unci. Při takto vysokých cenách začalo být velmi výhodné i padělání stříbra.

Tím se dostáváme k aktuální situaci a k výhledům do budoucna. Lze očekávat další růst ceny drahých kovů, překonávající historická maxima. Ke strmému růstu došlo již v případě zlata. Z toho jasně plyne, že se padělatelům jejich činnost bohatě vyplatí, čili padělaných mincí a falešných slitků bude přibývat.


Jak se bránit proti padělkům?

vrtaná cihla engelhard Základem je pro každého rozumného investora především pečlivý výběr dodavatele a neméně pečlivé rozhodování, jaký slitek nebo cihlu si kupujete. Například v 70. letech existovaly pouze stouncové cihly od dvou výrobců. Byli to Johnson Matthey a Engelhard. Padělány byly prakticky pouze cihly Engelhard (viz obrázek). Nevíme o tom že by se kdy objevily vrtané Johnson Matthey cihly. Důvodem je na první pohled zanedbatelná drobnost: zvláštní tvar a zaoblené hrany cihel Johnson Matthey. To činí Johnson Matthey cihly z technického hlediska velmi obtížně falšovatelné a padělatelé se logicky zaměřili na snadnější cíl, což byly právě cihly Engelhard.

Smyslem tohoto článku není vzbudit dojem, že na každém rohu na vás číhají falešné mince a padělané slitky. V každém oboru se ovšem najdou nepoctivci, kteří nepohrdnou žádnou příležitostí k nekalému zbohatnutí.
Padělají se bankovky, diamanty, umělecká díla - prakticky vše co má nějakou hodnotu. Co třeba padělání drahých kamenů? Vyrobí se levně, synteticky. Od pravého bude těžko k rozeznání (pozor na diamanty). Stříbro se synteticky padělat nedá - falšuje se tak že se nahradí něčím jiným. Má ovšem výjimečné fyzikální a chemické vlastnosti které jej činí jedinečným.

Každý investor by se ale měl mít vždy na pozoru a nepodléhat zdánlivě výhodným nabídkám.Váš dodavatel rodinného stříbra - již od roku 2009.
Drahé kovy?
Silverum!
Garance zpětného výkupu.
Tradice
Více než 15 let na trhu.
Výhodné ceny
Garance původu a ryzosti kovů.