Kapitola 7 Mince nebo slitky?

Investiční kovy jsou nejčastěji dostupné ve dvou základních formách. Jedná se o mince a o slitky. Jak mince, tak slitky mají svoje opodstatnění v našem portfoliu. Obě formy mají své klady a zápory, které při budování našeho investičního portfolia musíme vhodně vyvážit.

Prvním krokem, kterým začínají veškeré úvahy o mincí nebo slitcích drahého kovu, je zvážení objemu prostředků, který máme pro investici do drahého kovu určen. Pokud se pohybujeme v řádu několika tisíc korun, je naše rozhodování velmi zúženo. Vhodnou volbou budou jistě investiční stříbrné mince, které se nám podaří pořídit kolem pětisetkoruny. Jde např. o stříbrné mince American Eagle, Canadian Maple, Australian Kangaroo, Krugerrand, Britannia a Philharmoniker. Přednosti uvedených mincí najdeme v popisku u každé stříbrné mince.

Pokud máme pro investici do drahých kovů vyčleněny řádově desítky tisíc korun, pak jistě nebudeme investovat pouze do stříbrných mincí. Nabízejí se nám stříbrné investiční slitky ve správném provedení (čili v násobcích uncí, jak jsme si vysvětlili v minulé části seriálu ). V současnosti půjde především o desetiuncové slitky RCM a Sunshine Mint. Pokud máme pro nákup k dispozici částku do 50.000 Kč, je vhodné zvolit poměr mezi stříbrnými mincemi a stříbrnými slitky v poměru přibližně 50:50. Výsledkem bude základ investičního portfolia, které splní požadavky na likviditu i na vhodnou diverzifikaci v rámci různých typů provedení investičního stříbra. Menší zlatý slitek (5 gramů) by v portfoliu také mohl být zastoupen.

Při investici kolem cca 400.000 Kč můžeme jít dvojí cestou. Jednak můžeme zvolit pouze stříbrné investiční mince v množství 500 ks anebo stříbrné slitky v množství 50 ks, čímž se dostaneme na solidní množstevní slevy (viz podrobnosti v uvedených kategoriích). Jedná se totiž o jednorázový nákup 500 uncí stříbra, kdy jsou již dostupné množstevní slevy a také je možný tzv. fixační nákup stříbra, určený pro větší investory. Při fixačním nákupu pro investora zajišťuje naše společnost nákup přímo, čili bez skladovacích a pojistných poplatků - cena je pak nižší, než v e-shopu. Podmínkou je jednorázový nákup minimálně 500 uncí stříbra. Větší investoři fixační nákup velmi rádi využívají, protože kromě zajímavé ceny mohou v případě příznivého pohybu ceny stříbra nebo kurzu USD/Kč nákup cenově ještě více zatraktivnit. Mnoho českých investorů právě díky fixačnímu nákupu stříbra realizuje zajímavé zisky již v okamžiku nákupu drahého kovu.

Druhou možností v případě, že hodláme proměnit za investiční stříbro cca 400.000 Kč, je rozdělení nákupu mezi mince a slitky, v poměru vychýleném již ve prospěch stříbrných slitků. Poměr mincí v takovém portfoliu by měl být kolem cca 30-40%. Samozřejmě zde ale nelze využít výhod fixačního nákupu. V portfoliu do 400.000 Kč budou zlaté slitky zastoupeny spíše minimálně, můžeme také zvážit nákup jedné či dvou zlatých mincí.

Při investičním záměru mezi 500.000 až 1 milion Kč (a to bývá nejtypičtější objem portfolio drahých kovů) už volíme menší množství stříbrných mincí (cca 20-30%) a převahu stříbrných slitků. Můžeme se rozhodovat mezi desetiuncovými stříbrnými slitky ((zpravidla značky RCM nebo Sunshine Mint) a stouncovými stříbrnými cihlami doporučujeme cihly RCM nebo Johnson Matthey). Zlato ve formě slitků (10g nebo 50g) nebo mincí by nemělo v portfoliu chybět.

Při investici mezi jedním až dvěma miliony korun platí předchozí doporučení. Je však vhodné držet větší hmotnostní poměr desetiuncových slitků oproti stouncovým slitkům. Důvodem je vysoká likvidita desetiuncových slitků. I když portfolio do dvou milionů korun je z pohledu českého investora vnímáno jako velké, z hlediska většího trhu jde stále o poměrně malý objem investice. Skutečně velký objem investice (od 4 milionů Kč výše) je obvyklý v západních zemích.

V portfoliu nad 4 miliony Kč se poměr mincí s slitků překlápí naopak ve prospěch stouncových slitků, kterých je v investičním portfoliou nad 4 miliony korun více než poloviční množství. Zlaté slitky jsou zastoupeny v gramáži 50g nebo 100g a nechybí zlaté mince (včetně proof mincí American Gold Buffalo s vysokou přidanou hodnotou).

V předchozích dílech jsme si řekli, že maximální objem drahých kovů v držení jednotlivce by měl být cca 5 milionů korun. Pouze při investici nad 5 milionů korun nastupují do portfolia tisíciuncové stříbrné slitky. Pro portfolia pod 5 milionů nejsou tisíciuncové slitky vhodné. Důvodem je velký objem prostředků vázaný v jediném slitku.

Mimochodem právě z důvodu vázání vysokého objemu peněz v jednom slitku nedoporučujeme příliš investic do zlata. I malý zlatý slitek nebo zlatá mince váže poměrně značnou částku, a tím limituje možnost postupného odprodávání. Samozřejmě platí, že zlato by mělo být v rozumné míře v portfoliu drahých kovů rovněž zastoupeno, byť s ohledem na výše uvedené v menší míře.Váš dodavatel rodinného stříbra - již od roku 2009.
Drahé kovy?
Silverum!
Garance zpětného výkupu.
Tradice
Více než 15 let na trhu.
Výhodné ceny
Garance původu a ryzosti kovů.