Kapitola 2 Výhody stříbra

Z minulého článku víme, proč jsou investice do drahých kovů důležité. Je to pojistka proti znehodnocování úspor. Je to pojistka proti inflaci. V čem se liší od sebe stříbro a zlato? Jaké jsou výhody investičního stříbra?

Zlato a stříbro jsou drahé kovy a mají tendenci chovat se podobně. Avšak stříbro má oproti zlatu řadu výhod, díky kterým má obrovský potenciál do budoucna. Často s oblibou říkáme, že největším nepřítelem ceny zlata je samotné zlato. Vytěžené zlato se totiž téměř nijak nespotřebovává. Hlavní využití zlata je ve šperkařství a v oblasti investic. Odtud ale může být zlato velmi rychle přivedeno zpět na trh, jakmile jeho cena stoupne. Na trh se zlato vrací také recyklací, třeba ze starých mobilních telefonů nebo z počítačů.

U stříbra je situace jiná. Drtivá většina každoročně vytěženého stříbra se spotřebovává v průmyslu, především v elektrotechnice. Velká část stříbra je nenávratně ztracena a nemůže být nikdy přivedena zpět na trh.

V trezorech centrálních bank je uloženo ohromné množství zlata. Zásoby stříbra bychom ve státních rezervách hledali marně. To je způsobeno dlouhodobým nedostatkem stříbra od 80. let minulého století, kdy deficit stříbra, vzniklý nedostatečnou těžbou, byl systematicky pokrýván ze státních rezerv a ze zásob investorů. Tyto zásoby se již zcela vyčerpaly.


Jaké je konkrétně využití stříbra?

důl na stříbro To, co dělá stříbro výjimečným, jsou jeho fyzikální vlastnosti. Stříbro má nejvyšší elektrickou a tepelnou vodivost ze všech prvků. Díky tomu má i široké využití. Lidé si zpravidla neuvědomují, kolik věcí kolem nás obsahuje stříbro.

Počítač, televize, mobilní telefon, auto, lednička ... téměř každý elektrotechnický výrobek nemůže existovat bez většího či menšího dílu stříbra. Stříbro má významné uplatnění i v lékařství, v chemii (např úprava vody), ve šperkařství apod. Velkým překvapením pro mnohé je, jak ohromné množství stříbra spotřebuje zbrojní průmysl, například v raketách, v řízených střelách, v torpéd a v ponorkách.

Obrovský potenciál využití stříbra je v technologiích budoucnosti: ve fotovoltaických článcích (kde se již dnes hojně využívá), v nanotechnologiích (protože v elektrotechnice nové generace je potřeba velmi omezovat zahřívání vodičů v důsledku elektrické rezistivity) a také v nových stříbro-zinkových bateriích, které mají ambici v blízké budoucnosti zcela nahradit dnešní masově rozšířené lithium-iontové baterie. Tyto nové "stříbrné" baterie mají o polovinu vyšší výdrž. Nepředstavují nebezpečí exploze, nejsou toxické. Již v blízké budoucnosti se mají objevit první notebooky s těmito akumulátory, spekuluje se o firmách Apple a Lenovo.

Novým odvětvím z hlediska využití stříbra je také textilní průmysl. Neuvěřitelných 1200 tun stříbra se ročně spotřebuje při výrobě nového polyesterového oblečení s vetkanými mikroskopickými stříbrnými vlákny. Stříbro totiž působí dezinfekčně, resp má antibakteriální účinky. Příčinou vzniku zápachu při pocení jsou bakterie množící se na povrchu kůže. Eliminací těchto bakterií (právě přítomností stříbra) lze odstranit zápach a není třeba používat deodorant. Poslední roky také velmi razantně narůstá objem investic do stříbra - prozíraví investoři vytušili obrovské perspektivy využití stříbra a tak v tichosti nakupují, dokud je cena příznivá.


Jaké jsou možnosti získávání stříbra?

Samozřejmě hlavním zdrojem stříbra je těžba. Při čtení předchozího odstavce Vás jistě napadlo, že s poklesem průmyslové výroby v důsledku hospodářské krize poklesla také poptávka po stříbře. To přece může mít negativní vliv na cenu stříbra?

Ano, to je pravda. Avšak na rozdíl od zlata jsou celé 2/3 vytěženého stříbra získávány jako vedlejší produkt při těžbě základních kovů (zinek, olovo, nikl a měď). Vzhledem k drastickému poklesu poptávky po základních kovech došlo k uzavírání velkého počtu dolů. Pokles těžby základních kovů tedy logicky znamená také významný pokles produkce stříbra. Propad těžby stříbra byl takový, že více než vyrovnal pokles poptávky po stříbře v průmyslu.

Zároveň bylo uzavřeno i hodně klasických stříbrných dolů. Těžební společnosti se často při provozu spoléhají na úvěry. S vyschnutím likvidity na mezibankovním trhu mnoho těžebních společností nedokázalo získat úvěr a musely těžbu ukončit. Dalším významnějším zdrojem stříbra už je pouze recyklace. Velkým úskalím recyklace je, že stříbro se sice používá téměř všude, ale v tak malých množstvích, že recyklovat jej zpět je technologicky velmi složité. Rentabilita recyklace stříbra je proto problematická.

Zlepšit situaci by mohl prodej ze státních rezerv a výkup od investorů. Jak jsme si však již ukázali, tento dříve velmi významný zdroj dnes již prakticky neexistuje. Zásoby uložené ve státních rezervách jsou již vyčerpány.

Dopady hospodářské krize nezmizí ze dne na den. Budou ovlivňovat jak poptávku, tak i nabídku. Je také třeba si uvědomit, že stříbro se nepoužívá v těžkém průmyslu, který je krizí zasažen nejvíce. Stříbro se používá spíše v lehkém průmyslu a v nových vysoce technologických oborech (zmíněných výše), které odolávají krizi mnohem lépe a z dlouhodobého hlediska u nich lze předpokládat značný růst.

Na začátku tohoto článku jsme zmínili, že stříbro se používá téměř všude, ale ve velmi malých množstvích. Vliv ceny stříbra na celkovou cenu výrobku je tedy zanedbatelný. I kdyby stříbro několikanásobně zdražilo, výrobci se nebudou snažit vyvíjet náhradu, protože v ceně výrobku tvoří stříbro pouze malou část. Ba naopak, výrobci se budou snažit získat dostatečné zásoby i za vysokou cenu, aby zajistili plynulý běh výroby. Skutečností je, že v mnoha výrobcích je stříbro nenahraditelné. Ano, v typickém výrobku je ho sice velmi málo, ale bez něj výrobek prostě nelze vyrobit.

Když dojde k nedostatku fyzického stříbra, není možné mávnutím kouzelného proutku otevřít nové doly. Vybudovat novou důl trvá 10 let i více. V dnešním světě už prakticky neexistují naleziště, kde by se stříbro vyskytovalo v dostatečné koncentraci. Ekonomicky rentabilních nalezišť je velmi málo.

Pokud uděláme shrnutí poptávky a nabídky po stříbře, dospějeme k závěru, že stříbro ubývá mnohem rychleji, než se stačí těžit i recyklovat. Ve světě se pro tento fenomén vžil název "Silver deficit". Moudří a prozíraví investoři o tomto deficitu vědí, o čemž svědčí rostoucí zájem o investiční stříbro. Deficitu stříbra se samozřejmě budeme podrobněji věnovat v investorské sekci.Váš dodavatel rodinného stříbra - již od roku 2009.
Drahé kovy?
Silverum!
Garance zpětného výkupu.
Tradice
Více než 15 let na trhu.
Výhodné ceny
Garance původu a ryzosti kovů.